ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบครึ่งหลังของปี 2558บอลสด

    72

    สโมสรฟุตบิลแห่งนึงได้กล่าวไว้ว่า www.linefifa.com มีลิ้งดูบอล ทุกคู่ ทุกลีค ทุกประเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนี FTSE และดัชนี Russell ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่ใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series สำหรับรอบครึ่งหลังของปี 2558 โดยมี บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) เป็นหลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณในดัชนี FTSE SET Large Cap ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี FTSE SET Index Series สรุปได้ดังนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เพิ่มเติมและคัดออก สามารถติดตามได้ที่ www.ftse.com/products/indices/set การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีต่างๆ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 และกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์พื้นฐานในการคำนวณ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.ftse.com/products/indices/set และ www.set.or.th “สู่ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน” อยากจะบอกว่าเว็บ Linefifa มีลิ้งดูบอลที่มากที่สุด

    บอลสด